تنظیم کردن exchange server

  1. ROOT1

    تنظیم کردن Exchange Server,راه اندازی Exchange Server

    برای تنظیم کردن Exchange Server ابتدا بایستی یک Reciptent Policy تعریف کنید برای انجام اینکار مراحل زیر را دنبال کنید : 1- ابتدا exchange System Manager را باز کنید 2- گزینه Recipient Policies را از قسمت Recipients انتخاب کنید 3- شما میتونید هم یک Recipient Policies جدید تعریف کنید و هم اینکه...
بالا