تنظیم پهنای باند و burst در میکروتیک

  1. ROOT1

    تنظیم پهنای باند و Burst در میکروتیک

    تنظیم پهنای باند و Burst در میکروتیک برای تنظیم پهنای باند و سرعت جهشی در میکروتیک به سه روش میتونید عمل کنید 1 . winbox 2 . usermanager 3. IBSng 4 . SIB و اکانتینگهای دیگر در winbox به قسمت: PPP > Profiles > add profile > Tab limits > Rate limit مثلا بزنید...
بالا