تنظیمات tcp/ip

 1. ROOT1

  تنظیم TCP/IP از طریق دستورات Command Prompt

  Netsh.exe ابزاریست که از طریق Command-Line به شما اجازه می دهد تا به صورت Local و یا Remote تنظیمات شبکه ی کامپیوتری که Netsh.exe را اجرا میکند را تغییر و یا نمایش دهید. Netsh.exe همچنین از طریق Scripting این اجازه را به شما می دهد تا گروهی از دستورات را به حالت Batch برای کامپیوترهای مشخصی...
 2. ROOT1

  تنظیمات tcp/ip

  آی پی ها رو به سه کلاس مختلف تقسیم کردند . کلاس A ٬ که بزرگترین و گرونترین کلاس آی پی هاست . کلاس B ٬ بعد از کلاس A بزرگترین کلاس هاست . کلاس C ٬ کوچکترین کلاس آی پی میباشد . IP به دو بخش تقسیم میشه: 1-بخش ثابت (Network Id ) 2-بخش متغیر (Host Id) کلاس A می گه من یه Net Id دارم و سه تا Host...
 3. ROOT1

  تنظیمات مربوط به tcp/ip را در لینوکس

  برای تعریف DNS سرور در فایل /etc/resolv.conf به شکل زیر DNS سرور ها را تعریف کنید : 1 2 3 nameserver 192.9.9.3 nameserver 4.2.2.4 و در مسیر /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 سایر تنظیمات TCP/IP را به شکل زیر انجام دهید : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEVICE=eth0:0 ONBOOT=yes...
بالا