تولید رشته های منحصر بفرد

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تولید رشته های منحصر بفرد

    تولید رشته های منحصر بفرد در ساده ترین حالت اینکار معمولا از طریق GUID انجام میشود : 1 2 3 4 private string GenerateId1() { return Guid.NewGuid().ToString(); } نمونه ای از خروجی...
بالا