توقیف کردن و آنبلاک کردن پورت ها بوسیله iptables

  1. ROOT1

    توقیف کردن و آنبلاک کردن پورت ها بوسیله iptables

    توقیف کردن و آنبلاک کردن پورت ها بوسیله iptables...
بالا