چطور برنامه ای بنویسم که رو تبلت اجرا بشود؟

  1. ROOT1

    چطور برنامه ای بنویسیم که بر رو تبلت اجرا بشود؟

    شما اول باید ببینید که رو چه سیستم عاملی می خواید کار کنید واسه Android شما از Java استفاده می کنید واسه WinCE شما از #C و VB می تونی استفاده کنی واسه iPhone هم می تونی از Ojective-c استفاده کنی.. و برای طراحی تو سایز های مختلف هم ، مشکلی ندارید موفق باشید
بالا