توپولوژی فایروال

  1. ROOT1

    توپولوژی فایروال

    توپولوژی فایروال بعد از آشنایی با مفهوم فایروال و وظایف آن نوبت به آن می رسد که توپولوژی فایروال ها را بررسی کنیم. موقعیت یابی برای فایروال و تعیین محل برای آن ، از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. برای درک بیشتر اهمیت موضوع ، مثال هایی را بیان خواهیم کرد. قبل از هر چیز به نکات...
بالا