ویژگی csf برای مسدود و یا قبول کردن آی پی کشورها

  1. ROOT1

    ویژگی csf برای مسدود و یا قبول کردن آی پی کشورها.

    کافیه توی قسمت firewall configuration دو مورد کد: CC_DENY = CC_ALLOW = LLOW = رو پیدا کنید و کد دو حرفی کشوری رو که می خواین مسدود کنید داخل CC_DENY بنویسید. برای مسدود کردن چند کشور کافیه کد هر کشور رو با کاما از هم جدا کنید. در استفاده از این روش روی سرورهای مجازی دقت بشه که استفاده از کد...
بالا