وب مانی کلاسیک در رابطه با عدم دریافت sms code

  1. ROOT1

    راهنمایی برای کاربران وب مانی کلاسیک در رابطه با عدم دریافت sms code هنگام انتقال مبلغ

    راهنمایی برای کاربران وب مانی کلاسیک در رابطه با عدم دریافت sms code هنگام انتقال مبلغ اگر شماره موبایلی که در وب مانی کلاسیک ثبت نموده اید صحیح است ولی نمی توانید اس ام اسی دریافت کنید ،روش کلی حل مشکل این است که به سایت Webmoney Security : http://security.wmtransfer.com/asp/default.asp...
بالا