ويرايش دوم كتاب آموزش مقدماتي mfc در visual c++‎2008

  1. ROOT1

    ويرايش دوم كتاب آموزش مقدماتي MFC در Visual C++‎2008

    ويرايش دوم كتاب آموزش مقدماتي MFC را به علاقه مندان به برنامه نويسي تقديم ميكنم. در اين نسخه بسياري از ايرادات ويرايش قبلي برطرف شده. منابع استفاده شده در كتاب سايت www.codeguru.com و MSDN مايكروسافت (60%) كتاب برنامه نويسي در 21 روز انتشارات نص (25%) سايت barnamenevis.org با تشكر ويژه از...
بالا