چگونه از طریق shell دیتابیس های mysql را import/export کنیم ؟

  1. ROOT1

    چگونه از طریق Shell دیتابیس های MySQL را Import/Export کنیم ؟

    یکی از مشکلاتی و مواردی که هنگام انتقال سرورهای لینوکسی برای کاربران و نگه دارندگان سرور اتفاق میفتد بازگردانی اطلاعات و بخصوص دیتابیس هاست. در اکثر مواقع حجم دیتابیس ها مشکل ساز نبوده و براحتی از طریق PhpMyAdmin میتوان دیتابیس ها را بازگردانی کرد ، اما در مواردی حجم بالای دیتابیس و یا تعداد...
  2. ROOT1

    چگونه از طریق Shell دیتابیس های MySQL را Import/Export کنیم ؟

    چگونه از طریق Shell دیتابیس های MySQL را Import/Export کنیم ؟ یکی از مشکلاتی و مواردی که هنگام انتقال سرورهای لینوکسی برای کاربران و نگه دارندگان سرور اتفاق میفتد بازگردانی اطلاعات و بخصوص دیتابیس هاست. در اکثر مواقع حجم دیتابیس ها مشکل ساز نبوده و براحتی از...
بالا