چگونه مقدار یک فیلد را در چند فایل xml تغییر دهیم

  1. ROOT1

    چگونه مقدار یک فیلد را در چند فایل xml تغییر دهیم.

    اگر فرض کنیم که فایل های XML شما، در D:\ قرار دارند، Extension اونها XML باشه و بخواهیم اینکارو با استفاده از C#‎‎ انجام بدیم و XML امون چنین ساختاری داشته باشه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <records> <record> <place>Tehran</place> </record> <record>...
بالا