چگونه option های مرتبط با پشته tcp/ip و virtual memory تغییر

  1. ROOT1

    چگونه میتوانم option های پیشرفته ای مرتبط با پشته tcp/ip و virtual memory تغییر و set کنم که علاوه بر بالا بردن کارایی سیستم امنیت را هم افزایش دهد؟

    چگونه میتوانم option های پیشرفته ای مرتبط با پشته tcp/ip و virtual memory تغییر و set کنم که علاوه بر بالا بردن کارایی سیستم امنیت را هم افزایش دهد؟ در این پست قصد داریم تغییراتی را در /etc/sysctl.conf اعمال کنیم. sysctl یک اینترفیسی است که به ما اجازه میدهد تغییراتی را در اجرای کرنل لینوکس...
بالا