آوری

  1. ROOT1

    نرم افزار جمع آوری ایمیل

    eMail.Extractor یکی از نرم افزار های قدرتمند و بسیار کاربردی جمع آوردی ایمیل میباشد . به کمک آن نه تنها میتوانید از وبسایت های مختلف ، آدرس ایمیل جمع آوری کنید ، بلکه به شما این امکان را میدهد که از هر گونه فایل متنی نیز ، ایمیل هارا جدا کنید . . عنوان : نرم افزار جمع آوری ایمیل | حجم ...
بالا