پورت ۴۴۳ چیست ؟

  1. ROOT1

    امن نمودن http به وسیله ssl , پورت ۴۴۳ چیست ؟

    پورت ۴۴۳ چیست ؟ پورت ۴۴۳ برای امن نمودن HTTP استفاده میشود و تمام درخواست های https:// به پورت ۴۴۳ فرستاده میشوند و connection link نیز رمزنگاری خواهد شد. برای نصب https شما به گواهینامه SSL نیاز دارید (نصب OpenSSL) که پس از انجام این کارها میتوانید با تایپ آدرس های https://yoursite.com...
بالا