حل تمرین های نمونه با python

  1. ROOT1

    حل تمرین های نمونه با پایتون, پکیج ها, کتابخانه ها, ماژولها

    حل تمرین های نمونه با پایتون, پکیج ها, کتابخانه ها, ماژولها Packages, Libraries, and Modules Introduction #----------------------------- ## Python's "module" is the closest equivalent to Perl's "package" #=== In the file "Alpha.py" name = "first" #=== End of file #=== In the file...
  2. ROOT1

    حل تمرین های نمونه با python

    حل تمرین های نمونه با pythonPLEAC-Python Table of ContentsForeword1. Strings (100.0%) 2. Numbers (100.0%) 3. Dates and Times (100.0%) 4. Arrays (100.0%) 5. Hashes (100.0%) 6. Pattern Matching (91.7%) 7. File Access (82.6%) 8. File Contents (92.9%) 9. Directories (92.3%) 10. Subroutines (100.0%)...
بالا