حسابهای کاربر در postgresql

  1. ROOT1

    حسابهای کاربر در postgreSQL

    توصیه می شود که همانند دیگر سرورهایی که با جهان خارج در ارتباط هستند ، حساب کاربری جداگانه ای برای postgreSQL در نظر گرفته شود. این حساب کاربری باید شامل داده هایی که توسط سرور مدیریت می شوند باشد، ونباید با دیگر کاربران به اشتراک گذاشته شود. توصیه نمی شود که دارایهای اجرائی خود رادر این...
بالا