خرابی های هد هارد ها

  1. ROOT1

    خرابی های هد هارد ها

    خرابی هد هارد درایو یک نوع مشخص از خرابی هارددیسک ها هستند و وقتی که هد خواندن ونوشتن با پلاتر در حالت دوران تماس پیدا می کند اتفاق می افتد. که به این حالت اصطلاحا head crash می گویند که می تواند براثر ضربه فیزیکی به هارد ویا قرار گرفتن ذرات گرد و غبار بین پلاتر و هد اتفاق بیافتد.نتیجه...
بالا