خرید سرور اختصاصی از آمریکا دیتاسنتر xlhost

  1. ROOT1

    خرید سرور اختصاصی از آمریکا دیتاسنتر xlhost

    خرید سرور اختصاصی از آمریکا دیتاسنتر xlhost CPU Disk RAM IPs Bandwidth Price Dual-Core Pentium E2200 Dual Core 2.2GHz 800 FSB 1MB L2 cache (4400MHz) 1x80GB 1GB 5 3000GB $69/mo...
بالا