خطا 'access denied create database' هنگام ورود به پایگاه داده

  1. ROOT1

    خطا 'ACCESS DENIED CREATE DATABASE db_name' هنگام ورود به پایگاه داده

    برای حل این مشکل مراحل زیر را باید انجام دهید: MySQL dump.1 را با یک ویرایشگر متنی در سیستم خود باز نمایید 2.خطی که شامل متن "CREATE DATABASE yourdbname" است را پاک کنید. این خط معمولا در خطوط ابتدایی فایل است. 3.فایل را ذخیره کنید و آن را دوباره import کنید. این خطا به این دلیل است که...
بالا