خطای is not a valid win32 applicaion

  1. ROOT1

    خطای is not a valid win32 applicaion

    خطای is not a valid win32 application چی هست ؟ جواب : NET Framework. رو یک دوباره نصب کنید شاید مشکل حل بشه. دوم علت نمایش این پیغام خطا آنست که ADMT 3.2 را می بایست بر روی Windows Server 2008 R2 نصب نمود. به عبارت دیگر، نصب ADMT 3.2 بر روی Windows Server 2008 پشتیبانی نمی گردد. سوم...
بالا