عدم اتصال php به mysql پس از نصب kloxo

  1. ROOT1

    عدم اتصال php به mysql پس از نصب kloxo

    پس از نصب kloxo برروی سرور امکان استفاده از mysql در php فراهم نمیباشد. برخی از توابع php در kloxo کار نمیکنند. ماژول*های php پس از نصب kloxo بارگذاری نمیشوند. در سیستم های ۶۴بیتی بصورت پیش فرض php ماژولهای مربوط به سیستم های ۳۲بیتی را بارگذاری مینماید که باعث میشود شما امکان استفاده از این...
بالا