گزارش دو آسیب پذیری جدید در vmware

  1. ROOT1

    گزارش دو آسیب پذیری جدید در VMware

    بنا به گزارش منتشر شده در وبسایت رسمی VMware به آدرس : VMware Virtualization Software for Desktops, Servers & Virtual Machines for Public and Private Cloud Solutions دو آسیب پذیری در نسخه های VMware ESX Server و VMware ESXi وجود دارد که می توانید با نصب Patch مربوطه این ریسک های امنیتی را...
بالا