پیدا کردن MAC Address از روی IP


دستگاه کارتخوان تحت شبکه*ای را تصور کنید که تا دیروز در شبکه دیده می*ش...شما قادر به مشاهده 200 کاراکتر هستید.جهت مشاهده متن کامل عضو شوید و یا از قسمت بالای انجمن وارد شوید .