آموزش جلوگیری استفاده از لینک های دانلود شخصی در سایت های دیگر در وب سرور Nginx

IRANNETWORK

کاربر سطح یک
#1
آموزش جلوگیری استفاده از لینک های دانلود شخصی در سایت های دیگر در وب سرور Nginx

از کد زیر در فایل کانفیگ ngnx استفاده کنید:

PHP:
 location /images/ {
   valid_referers none blocked mysite.com *.domain.com;
   if ($invalid_referer) {
    return  403;
  }
}
بجای /images مسیر پوشه را وارد کنید و بجای domain.com نام دامنه را ذکر کنید
 
بالا