آموزش خالی کردن لاگ در ibsng خالی کردن محتویات تیبل connection_log_details

ROOT1

Administrator
#1
آموزش خالی کردن لاگ در ibsng خالی کردن محتویات تیبل connection_log_details

این دستور کاملتره 4 تا از جدول های لاگ رو خالی میکنه.

کد:

code:
/usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c "Truncate Table connection_log_details , internet_bw_snapshot , connection_log , internet_onlines_snapshot"
 
بالا