آموزش رفع خطای "قسمت link_rewrite حداقل در پارسی (Persian) مورد نیاز است." در prestashop

ROOT1

Administrator
#1
آموزش رفع خطای "قسمت link_rewrite حداقل در پارسی (Persian) مورد نیاز است." در prestashop

آموزش رفع خطای "قسمت link_rewrite حداقل در پارسی (Persian) مورد نیاز است." در prestashop

برای رفع این ارور

در قسمت
code:
تنظیمات > SEO و  URLها
URL بومی (محلی) رو روشن می کنیم

بعد مجدد تست کنیم میبینیم که خطای فوق برطرف شده
 
last_edited:
بالا