آموزش رفع مشکل Fatal error: Class 'Core Business ContainerBuilder پس از بک اپ رستور prestashop

ROOT1

Administrator
#1
آموزش رفع مشکل Fatal error: Class 'Core Business ContainerBuilder پس از بک اپ رستور prestashop

آموزش رفع مشکل Fatal error: Class 'Core Business ContainerBuilder پس از بک اپ رستور prestashop


برای رفع این مشکل در مسیر زیر

PHP:
public_html>cache
این فایل رو حذف کنید
code:
[B][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]class_index.php[/B]
موفق باشید root.ir
 
بالا