آموزش مخفی کردن اطلاعات whois و نام ثبت کننده دامنه در resellerclub

ROOT1

Administrator
#1
آموزش مخفی کردن اطلاعات whois و نام ثبت کننده دامنه در resellerclub

Privacy Protection را تیک بزنید
1Login to your Control Panel, search for the domain name and proceed to the Order Details view

2.Click the Privacy Protection link

3.Here you may either enable/disable Privacy Protection

To Enable Privacy Protection: Click the Enable button.

To Disable Privacy Protection: Click the Disable button.​
Privacy Protection برای کنتل پنل های DirectI هست.
دامین های : .us .in .uk .eu .asia .tel .cn .nz .co .ca .co هم امکان Privacy Protection ندارند !


 
بالا