آموزش نحوه مانیتورینگ HTTP Packets ( برای packet sniffing )

ROOT1

Administrator
#1
آموزش نحوه مانیتورینگ HTTP Packets ( برای packet sniffing )

در wireshark بزنید

PHP:
# tcpdump -n -i {INTERFACE} -s 0 -w {OUTPUT.FILE.NAME} src or dst port 80
 # tcpdump -n -i eth1 -s 0 -w output.txt src or dst port 80
با CTRL+C هم می تونید stop کنید tcpdump زو


مشاهده پیوست 827

موفق باشید
منبع : root.ir
 
بالا