اضافه نشدن php-gd به php module

DlGar_26

Junior Member
#1
با سلام
من الان مدتی هست دارم سعی میکنم که php-gd را نصب و اجرا کنم
موقه نصب با این پیغام مواجه میشم
code:
[email protected] [~]# yum install php-gd
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.biztelecom.ro
 * extras: mirrors.biztelecom.ro
 * updates: mirrors.biztelecom.ro
Setting up Install Process
Nothing to do
انگار که نصب هست
ولی وقتی module های فعال را نگاه میکنم GD در آنها نیست

code:
[email protected] [~]# php -m
[PHP Modules]
bcmath
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
filter
ftp
hash
iconv
imap
ionCube Loader
json
libxml
mysql
openssl
pcre
Phar
posix
Reflection
session
SimpleXML
sockets
SPL
SQLite
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
zlib

[Zend Modules]
the ionCube PHP Loader
در cPanel هم جای easy apache ، GD را فعال کردم ولی مثل اینکه تاثییری نداشت
بنده باید چیکار کنم ؟


با تشکر
 
آخرین ویرایش:

ROOT1

Administrator
#2
بسیار در این مورد در بخش مربوطه آموزش های مختلف برای نصب از طریق کنسول بیان شده
از طریق جستجو اموزش از طریق کنسولشو دنبال کنید
 
بالا