تفاوت NLB: network load balancing با server cluster

  • شروع کننده موضوع server_nerd
  • تاریخ شروع
S

server_nerd

Guest
#1
در NLB: network load balancing تمامی سرورها با استفاده از یک تکنولوژی خارجی همانند RoundRobin DNS با یکدیگر در ارتباط هستند،


در سرور کلاستر تمامی سرورها حتما باید به منبع اطلاعاتی متصل باشند حتی اگر در شهرهای مختلف قرار گیرد.
سرور کلاستر برای برنامه هایی به کار می رود که بیشتر در حافظه قرار دارند همانند سرورهای ایمیل یا بانک اطلاعاتی، چرا که اطلاعاتی که در حافظه این سرورها قرار دارد بارها و بارها عوض می شود.
اگر در سرور کلاستر, سرورها از منبع اطلاعاتی مستقلی استفاده می کردند اصلا به صرفه نبود، چون اگر چنین بود با هر درخواستی از طرف کلاینت که نتیجتا تغییری را در اطلاعات یکی از سرورها ایجاد می نمود، باید تمامی سرورهای دیگر به سرعت اطلاعات خود را مطابق با آن تغییر می دادند که کار و زمان زیادی از سرورها گرفته می شد.
به طور کلی سرور کلاینت از خاصیت به اشتراک گذاری یک منبع اطلاعاتی واحد برای تمامی سرورها استفاده می کند و کلاستر اطلاعات مربوط به بانک داده یا ایمیل را درون آن ذخیره می کند و این منبع اطلاعاتی به تمامی سرورهای درون کلاستر متصل است، لذا تمامی برنامه های کلاینت ها صرف نظر از اینکه به کدام سرور وصل شده اند اطلاعات خود را از منبع اطلاعاتی می گیرند.
 
بالا