سوال در Nginx : غیر فعال کردن gzip-compression فقط برای http

R0ck.HA34er

کاربر سطح یک
#1
من تقسیم کردن هر بخش سرور Nginx را به دو بخش مجزا TLS- و غیر TLS و پیکربندی GZIP انجام میدم،
آیا ممکن برای غیر فعال کردن فشرده سازی Gzip برای همه درخواستهای HTTPS، بدون ایجاد بخش های متعدد سرور (به عنوان مثال از بخش های HTTP) بشه با دستوری یا اسکریپتی کاری انجام داد ؟
 

server_central

کاربر سطح 3
#2
برای تک سرور یه همچین کانفیگی ما انجام دادیم
gzip on;
..

server {
listen 127.0.0.1:80 default_server;
listen 127.0.0.1:443 default_server ssl;

برای اینی که شما می خاید فک کنم کد زیر جواب بده

code:
 <code>if ($scheme = https) {
    gzip off;
}</code>
 
بالا