مشکل Disk quota در دایرکت ادمین

hosting_channel

کاربر سطح 3
#1
مشکل Disk quota در دایرکت ادمین


directadmin-1.jpg

دایرکت ادمین
در صورتی که حجم مصرف شده هاست شما کمتر از میزان نشان داده شده در دایرکت ادمین می باشد برای رفع این مشکل باید از طریق SSH وارد مسیر زیر شوید:

سپس دستور زیر را اجرا نمایید:

echo "action=tally&value=username&type=user" >> data/task.queue​
بجای username نام کاربری اکانت مورد نظر را وارد کنید.

برای debug فرایند انجامی دستور زیر را می توانید اجرا نمایید:
برای بروز شدن حجم تمام اکانت های روی سرور دستورات زیر را اجرا نمایید:
repquota /
/usr/sbin/repquota /home
/sbin/quotaoff -a; /sbin/quotacheck -avugm; /sbin/quotaon -a;
echo "action=tally&value=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue​
موفق و سربلند باشید.
 
آخرین ویرایش بوسیله مدیر:
بالا