نحوه ی تخصیص فضایی از رم در اسکویید squid

ROOT1

Administrator
#1
code:
#cache_mem 8 MB
این گزینه مقدار فضایی از رم را که اسکوایید برای کش کردن استفاده می کند را مشخص می کند بهتر است این خط را از کامنت خارج کنید و با توجه به ظرفیت Ram سرور هر مقداری را تخصیص دهید توجه داشته باشید که بر اساس نیاز این مقدار استفاده خواهد شد.

در ادامه به خط :
کد HTML:
code:
#cache_dir /var/squid/cache 100 16 256
می رسید که کمی گیج کنده است یک پارامتر و 3 مقدار تخصیص داده شده! بزارید وارد جزئیات بشویم. مقداری که اینجا مشخص شده مقداری است که اسکوایید بطور پیش فرض از آنها استفاده می کند ولی اگر دوست دارید مسیر کش را عوض کنید کامنت این خط را بردارید و مسیر خودتون را مشخص کنید.
نکته : دایرکتوری مشخص شده باید موجود و توسط اسکوایید قابل نوشتن باشد.
مقدار بعدی 100 به مگابایت مقدار فضایی است که اسکوایید می تواند برای ذخیره سازی بکار ببرد.

مقدار بعدی 16 تعداد شاخه هایی است که اسکوایید می تواند در سطح 1 ایجاد کند یعنی زیر شاخه هایی که در مسیر /var/squid/cache ایجاد خواهد شد.

مقدار بعدی 256 تعداد زیر شاخه هایی که در شاخه های سطح 1 اسکوایید می تواند ایجاد شود.
 
بالا