کد مناسب برای http redirect page در فایل .htaccess

ROOT1

Administrator
#1
کد مناسب برای http redirect page در فایل .htaccess

برای این کار این دستور رو در فایل کد مناسب برای .htaccess مخفی قرار بدین

این فایل در مسیر root برای public_html قرار داره

code:
Redirect permanent /email.html http://support.root.ir/
Source : Root.ir
 
بالا