کسب درآمد اینترنتی از بازی لم-ساعتی 30000 تومان

phone_land

کاربر سطح یک
#1
کسب درآمد از بازی لم-درآمد هر یک ربع 7500 تومان
بازی اندرویدی لم بهترین گزینه برای کسب درآمد اینترنتی و کسب درآمد از بازی و گیم هست.

به طور خلاصه باید در هر بازی 5 بمب در زمین دشمن کار بگذارید که جایزه هر کدام در زیر آمده است :

jayeze500.jpg


برای هر بازی باید یک مبلغ ورودی پرداخت کنید. حداقل مبلغ ورودی 500 تومان هست.
زمان هر بازی 15 دقیقه هست.

جایزه بازی :
هر مبلغی را که بخواهید برداشت کنید، 2 ساعته به حساب شما کارت به کارت می کنند.

برای دانلود رایگان بازی به سایت بازی مراجعه کنید :
www.lembaz.com
 
آخرین ویرایش بوسیله مدیر:
بالا