گزارش گیری report و تغییر کلمه عبور کاربران برای NTTacPlus

ROOT1

Administrator
#1
گزارش گیری و تغییر کلمه عبور کاربران برای NTTacPlus

توضیح: برنامه جانبی برای NTTacPlus

کاربرد: گزارش گیری و تغییر کلمه عبور کاربران

نحوه استفاده:

فایل به فرمت rar است. با کمک Winrar آن را Extract کنید.

برای استفاده از این Script ها به DotNet Framework و MDAC نیاز است

که از www.microsoft.com قابل دریافت است.

این برنامه تحت IIS نسخه 5 و 6 قابل استفاده است.


از ضمیمه همین پست دانلود کنید
 
بالا